Pengenalan Ilmu Tajwid

Posted: 08/06/2010 in Pengenalan, Tajwid

Tajwid menurut bahasa merupakan isim masdar dari jawwada-yujawwidu-tajwidan, dalam bahasa Indonesia disebut tajwid, artinya membaguskan dan yang dimaksud dengan Tajwid adalah Tahsin yang berasal dari kata hassana- yuhassinu- tahsinan, dalam bahasa Indonesia disebut tajwid, yang berarti membaguskan atau memperbaiki.

Tajwid menurut istilah adalah

Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan haq dan mustahaqnya.

Haq huruf adalah sifat asli yang senantiasa menyertai huruf seperti sifat al-hams, al-jahr.

Mustahaq huruf adalah sifat yang sewaktu-waktu menyertai huruf tertentu seperti; sifat tafkhim atau tarqiq pada huruf ra’ atau sifat idzhar, iqlab, ikhfa pada nun sukun atau tanwin dan sebagainya.

Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardhu kifayah. Sedangkan menerapkan ilmu tajwid dalam membaca al-Quran adalah fardhu ain atas setiap orang yang membaca al-Quran baik di luar maupun di dalam shalat. Perintah ini datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah swt berfirman:

Dan bacalah al-Quran dengan tartil (QS al-Muzzammil [73] : 4)

Dan Rasulullah saw bersabda

bacalah al-Quran dengan dialek dan suara orang Arab (yang fasih)… (Hr. Riwayat Thabrani)

Imam al-Jazari Rahimahullah, salah seorang ulama pakar ilmu tawid dan Qiraat menegaskan dalam matannya:

Membaca al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Siapa yang tidak membacanya dengan tajwid ia berdosa. Karena Allah menurunkannya dengan tajwid. Dan demikianlah al-Quran dari-Nya sampai kepada kita. (Matan Ibnul Jazari)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s