Dalam bab ini pelajar akan didedahkan dengan perkara-perkara  yang berkaitan dengan rukun iman  seperti:

  • Konsep Rukun Iman
  • Hubungan Antara Setiap Rukun Iman                            
  • Hikmah Mempercayai Rukun Iman
  • Akibat Tidak Mempercayai Rukun Iman

Klik pada عقيدة dan latihan untuk mendapatkan bahan interaktif.


Advertisements

Dalam bab ini pelajar akan di terangkan tentang perkara-perkara yang melibatkan asas akidah islam seperti :

  • Sumber akidah Islam
  • Aspek akidah
  • Perkara yang merosakkan dan memantapkan akidah

Klik pada Pelajaran 15 dan latihan untuk mendapatkan bahan interaktif

Dalam bab ini pelajar akan diterangkan tentang permasalahan yang berkaitan tentang solat jumaat seperti :

  • konsep solat jumaat
  • khutbah jumaah
  • adab-adab makmum dalam solat jumaat

Klik pada SOLAT JUMAAT dan latihan untuk mendapatkan bahan interaktif..